Nu har det lagt sig ett annat lugn i valplådan, alla valparna äter och sover utan knot smiley